Republika e Kosoves

Skënderaj

Rishpallje Njoftim për Ankand Publik për Dhënien ne Shfrytëzim afatshkurtër 1 (një) vit të Pronës se Paluajtshme Komunale Restaurant -Byfe në Objektin e Komunës

2018/06/13 - 11:52

https://kk.rks-gov.net/skenderaj/news/rishpallje-njoftim-per-ankand-publik-per-dhenien-ne-shfrytezim-afatshkurter-1-nje-vit-te-prones-se-paluajtshme-komunale-restaurant-byfe-ne-objektin-e-komunes/