Republika e Kosoves

Skënderaj

Plani Komunal i Veprimit për Transparencë 2019-2022

2019/02/07 - 10:21

Forma e aplikacionit: Plani Komunal i Veprimit për Transparencë 2019-2022