Republika e Kosoves

Skënderaj

Procesverbali i mbledhjes së Këshillit Komunal për siguri në bashkësi (KKSB) 14.01.2021

2021/04/06 - 11:44

Forma e aplikacionit: Procesverbali i mbledhjes së Këshillit Komunal për siguri në bashkësi (KKSB) 14.01.2021