Republika e Kosoves

Skënderaj

Raport për Diskutim Publik për Projekt – Rregulloren e Komunës së Skenderajt për dhënien në shfrytëzim të pronave deri në një vitë

2020/09/07 - 2:18

Forma e aplikacionit: Raport për Diskutim Publik për Projekt – Rregulloren e Komunës së Skenderajt për dhënien në shfrytëzim të pronave deri në një vitë