Republika e Kosoves

Skënderaj

Raporti i diskutimit publik për Draft Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në Komunën e Skenderajt

2021/04/06 - 3:30

Forma e aplikacionit: Raporti i diskutimit publik për Draft Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në Komunën e Skenderajt