Republika e Kosoves

Skënderaj

Rishpallje Njoftim për Ankand Publik, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 (një) vit të pronës së paluajtshme Komunale Restaurant-Byfe në Objektin e Komunës

2018/06/13 - 11:49

Forma e aplikacionit: Rishpallje Njoftim për Ankand Publik, për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër 1 (një) vit të pronës së paluajtshme Komunale Restaurant-Byfe në Objektin e Komunës