Republika e Kosoves

Skënderaj

Rregullore per ndryshim plotesimin e Rregullores Komunale per Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba 2018

2018/07/10 - 3:04

Forma e aplikacionit: Rregullore per ndryshim plotesimin e Rregullores Komunale per Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba 2018