Republika Kosovo

Srbica

Održana je sednica Skupština Opštine

2015/06/30 - 12:00

Juni 29 , U ovoj sednici su usvajane sledeće odluke:

1. Odluka o Usvajanju Opštinsku SBO,
2. Odluka o davanju opštinsku nepokretnu imovinu na koriščenje za 5 (pet) godina.