Republika e Kosoves

Skënderaj

Agron Kajtazi

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Agron ( Sylejman ) Kajtazi

Vendlindja:                                  Prishtinë

Vendbanimi:                                Klladërnicë

Data e Lindjes:                            16.07.1981

Edukimi:                                       Shkolla e Mesme

Mobil:                                            044 373 878