Republika e Kosoves

Skënderaj

Arbon Osmani

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Arbon  Osmani

Vendlindja:                                  Kopiliq i Epërm

Vendbanimi:                                Skenderaj

Data e Lindjes:                            15.06.1986

Edukimi:                                       Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Kulturës Fizike

Mobil:                                            049 331 144