Republika e Kosoves

Skënderaj

Ismet Salihu

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Ismet ( Salih ) Salihu

Vendlindja:                                  Burojë

Vendbanimi:                                Skenderaj

Data e Lindjes:                            02.04.1954

Edukimi:                                       Fakulteti Filozofi – Sociologji

Mobil:                                            049 786 802