Republika e Kosoves

Skënderaj

Jetullah Geci

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Jetullah ( Sinan ) Geci

Vendlindja:                                  Llaushë

Vendbanimi:                                Llaushë

Data e Lindjes:                            17.02.1954

Edukimi:                                       Teknik i Makinerisë

Mobil:                                            049 223 309