Republika e Kosoves

Skënderaj

Musaj Hajdari

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Musaj ( Tahir ) Hajdari

Vendlindja:                                  Klinë e Poshtme

Vendbanimi:                                Klinë e Poshtme

Data e Lindjes:                            03.06.1969

Edukimi:                                       Fakulteti Ekonomik, master vetem tema

Mobil: