Republika e Kosoves

Skënderaj

Azem Gashi

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Azem ( Bejtë ) Gashi

Vendlindja:                                  Vajnikë

Vendbanimi:                                Skenderaj

Data e Lindjes:                            05.03.1968

Edukimi:                                       Fakulteti Administratë Publike

Mobil:                                            045 214 267 & 049 375 651