Republika e Kosoves

Skënderaj

Berat Dajaku

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Berat ( Sefer ) Dajaku

Vendlindja:                                  Mitrovicë

Vendbanimi:                                Rakinicë

Data e Lindjes:                            29.11.1985

Edukimi:                                       Fakulteti Filozofik – Dega Histori

Mobil:                                            045 574 233