Republika e Kosoves

Skënderaj

Donika Rushiti

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Donia ( Afrim ) Rushiti

Vendlindja:                                  Skenderaj

Vendbanimi:                                Skenderaj

Data e Lindjes:                            29.06.1991

Edukimi:                                       Bachelor i Solo këndimit

Mobil:                                            049 322 852