Republika e Kosoves

Skënderaj

Driton Hetemi

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Driton ( Ibush ) Hetemi

Vendlindja:                                  Skenderaj

Vendbanimi:                                Skenderaj

Data e Lindjes:                            04.04.1981

Edukimi:                                       Administratë Publike

Mobil:                                            049 319 911