Republika e Kosoves

Skënderaj

Ilir Ejupi

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Ilir ( Ejup ) Ejupi

Vendlindja:                                  Mitrovicë

Vendbanimi:                                Baks

Data e Lindjes:                            18.08.1990

Edukimi:                                       Master – Filozofi ( Kandidat për mbrojtje të temës së dipomës )

Student i Shkencave Politike – Bachelor

Mobil:                                            049 580 118