Republika e Kosoves

Skënderaj

Isa Fejzullahi

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Isa ( Ferat ) Fejzullahi

Vendlindja:                                  Kuçicë

Vendbanimi:                                Kuçicë

Data e Lindjes:                            06.03.1964

Edukimi:                                       Gazetar