Republika e Kosoves

Skënderaj

Musa Fazliu

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Musa ( Xhafer ) Fazliu

Vendlindja:                                  Klinë e Poshtme

Vendbanimi:                                Klinë e Poshtme

Data e Lindjes:                            02.10.1967

Edukimi:                                       Teknik i ndertimtarisë

Mobil:                                            044 383 210 & 049 229 559