Republika e Kosoves

Skënderaj

Qazim Xani

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Qazim Zenel Xani

Vendlindja:                                   Polac

Vendbanimi:                                Polac

Data e Lindjes:                            06.02.1957

Edukimi:                                       inxh. i Makinerisë