Republika e Kosoves

Skënderaj

Rasim Shala

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Rasim ( Milazim ) Shala

Vendlindja:                                  Kopiliq i Poshtëm

Vendbanimi:                                Kopiliq i Poshtëm

Data e Lindjes:                            15.01.1971

Edukimi:                                       Shkolla e mesme – Teknik i Makinerisë

Mobil:                                            044 934 673 & 049 529 163