Republika e Kosoves

Skënderaj

Sahit Çitaku

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Sahit ( Rexhep ) Çitaku

Vendlindja:                                  Qubrel

Vendbanimi:                                Qubrel

Data e Lindjes:                            15.10.1963

Edukimi:                                       I mesëm Tekniko-Juridik

Mobil:                                            044 732 555 & 049 665 302