Republika e Kosoves

Skënderaj

Sami Aruçaj

Emri ( emri i babës ) mbiemri: Sami ( Ramadan ) Aruçaj

Vendlindja:                                  Rezallë

Vendbanimi:                                Skenderaj

Data e Lindjes:                            03.03.1972

Edukimi:                                       Shkolla e mesme – Teknik i Bujqësisë, vazhdim

Mobil:                                            044 158 263