Republika e Kosoves

Skënderaj

Vendim-Miratohet propozimi mbi lejimin e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transferevenga DBPZHR-ja Komuna e Skenderajt

2018/07/10 - 2:30

Forma e aplikacionit: Vendim-Miratohet propozimi mbi lejimin e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transferevenga DBPZHR-ja Komuna e Skenderajt