Republika e Kosoves

Skënderaj

Vendim për bartjen e të hyrave vetanake të pashpenzuara në vitin 2020 për shpenzim në vitin 2021

2021/04/06 - 2:57

Forma e aplikacionit: Vendim për bartjen e të hyrave vetanake të pashpenzuara në vitin 2020 për shpenzim në vitin 2021