Republika e Kosoves

Skënderaj

Vendim për miratimin e Grandeve ne shumë 9,360.00 euro në DBPZHR-së.

2020/06/24 - 2:46

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e Grandeve ne shumë 9,360.00 euro në DBPZHR-së.