Republika e Kosoves

Skënderaj

Vendim -per miratimin e Kornizes Afatmesme Buxhetore (KAB) e Komunes se Skenderajt 2019-2021

2018/07/10 - 2:59

Forma e aplikacionit: Vendim -per miratimin e Kornizes Afatmesme Buxhetore (KAB) e Komunes se Skenderajt 2019-2021