Republika e Kosoves

Skënderaj

Vendim për ngritjen e te hyrave vetanake për vitin 2019

2020/06/24 - 2:49

Forma e aplikacionit: Vendim për ngritjen e te hyrave vetanake për vitin 2019