Republika e Kosoves

Skënderaj

Vendim për ngritjen e të hyrave vetanake për vitin 2019

2020/05/18 - 10:27

Forma e aplikacionit: Vendim për ngritjen e të hyrave vetanake për vitin 2019