Republika e Kosoves

Skënderaj

Ceremonia e Betimit të Kryetarit të Komunës së Skenderajt Z. Bekim Jashari

Skenderaj, seanca e asamblesë komunale, më 30 Mars 2018 pjesa e dytë

Skenderaj, seanca e asamblesë komunale, më 30 Mars 2018 pjesa e parë