Republika e Kosoves

Skënderaj

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 28.12.2023 (Pjesa e dytë)

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 28.12.2023 Pjesa e parë

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 29.11.2023

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 30.10.2023

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt.28.09.2023

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 28.07.2023 (Pjesa e tretë)

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 28.07.2023 (Pjesa e dytë)

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 28.07.2023 (Pjesa e parë)

Skenderaj, seanca e rregullt e asamblesë komunale me dt. 27.06.2023