Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

007 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve lokale flamuri i Arberit Arberi Deja Mehmet bytyqi segment dhe rrget tjera lokale reshtan

2021/04/06 - 4:18

007 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve lokale flamuri i Arberit Arberi Deja Mehmet bytyqi segment dhe rrget tjera lokale reshtan

Forma e aplikacionit: 007 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve lokale flamuri i Arberit Arberi Deja Mehmet bytyqi segment dhe rrget tjera lokale reshtan