Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

024 Kontrata-Ndertimi i rrugeve ne Gelance -Leshan -Terrnje

2020/06/30 - 5:55

024 Kontrata-Ndertimi i rrugeve ne Gelance -Leshan -Terrnje

Forma e aplikacionit: 024 Kontrata-Ndertimi i rrugeve ne Gelance -Leshan -Terrnje