Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

142 – B05 – Ndertimi i rrugeve lokale; Dibra – vazhdim,Dovoran – Faza e dytë

2021/10/13 - 11:38

142 - B05 - Ndertimi i rrugeve lokale; Dibra - vazhdim,Dovoran - Faza e dytë

Forma e aplikacionit: 142 – B05 – Ndertimi i rrugeve lokale; Dibra – vazhdim,Dovoran – Faza e dytë