Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

ANËTARËT E KUVENDIT TË KOMUNËS
Emri dhe mbiemri Subjekti Politik Përkatësia etnike Tel E-mail
1 Nexhat RAMADANI LDK Shqipetar 044-256-976 nexhat_ramadani1@hotmail.com
2 Bashkim NDRECAJ LDK Shqipetar 044-728-800 bashkimndrecaj@yahoo.com
3 Ardian SHALA LDK Shqipetar 044-401-779 ashala4@yahoo.com
4 Alban BERISHA LDK Shqipetar 049-662-554 albanberisha5@hotmail.com
5 Shefket  KOLGECI LDK Shqipetar 044-187-007 dr.shefketkolgeci@hotmail.com
6 Xhemajl KABASHAJ LDK Shqipetar 044-186-817 xhemajlkabashaj@live.com
7 Elmaze BYTYÇI LDK Shqipetare 044-337-837  sara10_552@hotmail.com
8 Bulëza KUÇI LDK Shqipetare 049-860-830 bulezzaa@outlook.com
9 Shqipe RAMAJ LDK Shqipetare 044-647-959 shqiperamaj@hotmail.com
10 Salih BYTYÇI AAK Shqipetar 044-185-831 salbytyqi@hotmail.com
11 Reshat SELIMAJ AAK Shqipetar 044-338-256  reshat78@gmail.com
12 Shefket KUÇi AAK Shqipetar 044-185-829 dolordent@gmail.com
13 Bexhet KUÇI AAK Shqipetar 045-315-388 ntt_jeta@hotmail.com
14 Aziz BYTYÇI AAK Shqipetar 044-885-335 azizbytyqi78@gmail.com
15 Gazmend GASHI AAK Shqipetar 044-417-325 g_mendgashi@hotmail.com
16 Besa KUQI AAK Shqipetare 044-460-939 besakuqi@gmail.com
17 Mirlinda MUQA AAK Shqipetare 049-592-596 mirlinda_3_muqa@hotmail.com
18 Vlora NEZIRI AAK Shqipetare 049-660-909  velshani@gmail.com
19 Rilind KRASNIQI PDK Shqipetar 049-305-875 rilindkrasniqi91@gmail.com
20 Jeton RRAKAQI PDK Shqipetar 044-150-516 jeton_rr@hotmail.com
21 Arbërim BASHA PDK Shqipetar 044-431-580 arberimbasha29@gmail.com
22 Daradan BERISHA PDK Shqipetar 044-401-378 dardanberisha43@gmail.com
23 Marigona GASHI PDK Shqipetare 049-476-668 gonagashi93@gmail.com
24 Florije  BYTYÇI PDK Shqipetare 045-240-196 florije_bytyqi@live.com
25 Sami HAJDARAJ NISMA Shqipetar 049-137-007 sami.hajdaraj@rks-gov.net
26 Albana BYTYQI NISMA Shqipetare 049-676-038 albana_adea@live.co.uk
27 Osman SELIMAJ NISMA Shqipetar 049-355-887 osmanselimaj@hotmail.com
28 Leonard Shala VV Shqipetar 044-323-646  leonardshala3@gmail.com
29 Dugagjin PALUSHI VV Shqipetar 049-184-493 d_palushi@hotmail.com
30 Laureta TAFAJ VV Shqipetare 049-244-285 tafaj.laureta@gmail.com
31 Gёzim KRYEZIU IQ Shqipetar 044-508-028 gezimkryeziu@yahoo.com