Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

B08 005 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve Kodra a Nures, Rrahim Maqiteva, Sherif Qadraku- vazhdim në Gelancë

2021/04/06 - 4:23

B08 005 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve Kodra a Nures, Rrahim Maqiteva, Sherif Qadraku- vazhdim në Gelancë

Forma e aplikacionit: B08 005 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve Kodra a Nures, Rrahim Maqiteva, Sherif Qadraku- vazhdim në Gelancë