Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

B08 008 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve lokale Bajram Bytyqi -vazhdim, Kadri Roshi në Semetisht

2021/04/06 - 4:25

B08 008 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve lokale Bajram Bytyqi -vazhdim, Kadri Roshi në Semetisht

Forma e aplikacionit: B08 008 Njoftim per dhenje te kontrates Ndertimi i rrugeve lokale Bajram Bytyqi -vazhdim, Kadri Roshi në Semetisht