Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Përmbledhja e Njoftimeve, Procesverbaleve dhe Lista e nënshkrimeve – KAB 2022-2024

2021/07/28 - 2:24

Përmbledhja e Njoftimeve, Procesverbaleve dhe Lista e nënshkrimeve - KAB 2022-2024

Forma e aplikacionit: Përmbledhja e Njoftimeve, Procesverbaleve dhe Lista e nënshkrimeve – KAB 2022-2024