Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna SuharekëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në Bujqësi dhe Pylltari
624-22-4079-5-2-1
09-05-2022 30-05-2022 Detajet
Ndertimi i aneksit të palestres Sportive 13 Qershori në Suharekë
624-22-3025-5-2-1
14-04-2022 06-05-2022 Detajet
Ndertimi dhe rregullimi i oborreve të QKMF-pjesa gjelbruese , QMF-ve, Bukosh , Studençan , Duhël dhe AMF-ve, Leshan , Budakovë , Mohlan , Grejkoc, mbjellja e drunjëve dekorative
624-22-3584-5-2-1
27-04-2022 18-05-2022 Detajet
Furnizimi i bibliotekes së qytetit me libra të rinjë
624-22-3603-1-3-6
09-05-2022 17-05-2022 Detajet
Mirembajtja dhe pastrimi i qytetit
624-22-3035-2-1-1
11-04-2022 03-05-2022 Detajet
Ndërtimi i sistemit të ujitjes për siperfaqet bujqësore (Kanal i Hapur),Samadraxhë, Reshtan-Studençan
624-22-3815-5-2-1
29-04-2022 20-05-2022 Detajet