Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna SuharekëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizim me veshmbathje për Drejtorin e Inspekcionit
624-23-5233-1-3-6
26-05-2023 02-06-2023 Detajet
Shërbimet të sigurimit fizik të objekteve Komunale dhe shkollave të mesme
624-23-5352-2-2-1
30-05-2023 20-06-2023 Detajet
Trajtimi i qenve endacak
624-23-3861-2-2-1
22-05-2023 12-06-2023 Detajet
Ndërtimi dhe rregullimi Kolektorit në rrugen Skenderbeu - Suharekë-ritender
624-23-4641-5-1-1
24-05-2023 15-06-2023 Detajet
Ndërtimi i urave në Semetisht, Mushtisht dhe Komunë -Ritender
624-23-5157-5-2-1
30-05-2023 09-06-2023 Detajet
Furnizimi dhe instalimi i sistemit të ventilimit të kabineteve në Gjmnazin Jeta e re
624-23-5054-1-3-6
31-05-2023 07-06-2023 Detajet
Ndërtimi i urave në Semetisht, Mushtisht dhe Komunë
624-23-4556-5-2-1
12-05-2023 02-06-2023 Detajet
Furnizimi dhe mirëmbajtja dhe servisimi i klimave
624-23-5527-2-3-6
01-06-2023 07-06-2023 Detajet