Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Harmonizimi brenda kategorisë së pagave në OB për vitin fiskal 2019

2019/11/15 - 7:35

Harmonizimi brenda kategorisë së pagave në OB për vitin fiskal 2019

Forma e aplikacionit: Harmonizimi brenda kategorisë së pagave në OB për vitin fiskal 2019