Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Iniciativa e Kryetarit të Komunës së Suharekës – Bali Muharremaj, në ndihmë dhe lehtësim në aplikim për grante personave të interesuar dhe të të gjitha iniciativave biznesore dhe bizneseve të vogla dhe të mesme të Komunës së Suharekës – ka themeluar ‘QENDREN KOMUNALE PËR ZHVILLIM” –

Vizitoni Qendren për më shumë informata!

Thirrje për Propozime

Thirrje për propozime 2