Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

079 SUHAREKE Kontrata pune Shtese

092 SUHAREKE Kontrata LOT 5 SHERBIMET E TRANSPORTIT

092 SUHAREKE Kontrata LOT 1 SHERBIMET E TRANSPORTIT

108 SUHAREKE Kontrata Furnizim me material per mirembajtje te shkollave

111 SUHAREKE Kontrata Ndertimi i infrastruktures rrugore bujqesi Faza fundit

092 SUHAREKE Kontrata LOT 4 SHERBIMET E TRANSPORTIT

092 SUHAREKE Kontrata LOT 3 SHERBIMET E TRANSPORTIT

092 SUHAREKE Kontrata LOT 2 SHERBIMET E TRANSPORTIT

095 SUHAREKE Kontrata Funizim me Paisje – gjenerator tre fazor 10KWA per shkolla

100 SUHAREKE Kontrata Renovimi dhe mirembajtje e objekteve instutucionale faza e dyte

109 SUHAREKE Kontrata RREG SHTRATIT TE VIJES SE UJIT NE FSHATIN Sama Vazh

102 SUHAREKE Kontrata Ndertimi i rruges Hamez Bajrami ne Maqiteve

096 SUHAREKE Kontrata Blerja dhe montimi i kamerave të sigurise ne qytet vazhdim faza e dyte

093 SUHAREKE Kontrata FURNIZIM ME UNIFORME PUNE PER PERSONELIN E QKMF

091 SUHAREKE Kontrata Pastrimi dhe rregullimi i lumenjeve ne Komune

040 Kontrata fondi emergjent

019 Kontrata LOT 11

019 Kontrata LOT 10

032 Kontrata LOT 4

032 Kontrata LOT 3

032 Kontrata LOT 2

032 Kontrata LOT 1

105 SUHAREKE Kontrata DEKORIMI I QYTETIT PER FESTAT FUNDVITIT

101 SUHAREKE Kontrata Asfaltimi i rruges Bukosh Reqan Vazhdim

089 SUHAREKE Kontrata Nder i inftr rrugore fushore per bujqesis shtruarja me zhavor vazhdim

087 SUHAREKE Kontrata Rregullimi i hapsirave publike ne Gjinoc

099 SUHAREKE Kontrata 28 Nentori dhe sportisti i vitit 2018

082 SUHAREKE Kontrata Rregullimi i ambientit per trashegemi kulturore

084 SUHAREKE Kontrata Sanimi dhe renovimi i QKMF dhe QMF Garazhet

073 SUHAREKE Kontrata FONDI EMERGJENT -SANIMI I RRUGEVE ME ZHAVOR

039 SUHAREKE Kontrata Blerja e automjetit per urgjenc

083 SUHAREKE Kontrata Ndertimi i parkingjeve per punetoret e QKMF-se dhe gjimnazit

077 SUHAREKE Kontrata LOT1 Pajisjet per QKMF 4 LOT PJESE

077 SUHAREKE Kontrata LOT2 Pajisjet per QKMF 4 LOT PJESE

080 SUHAREKE Kontrata LOT1 Rruget 7 LOT PJESE

080 SUHAREKE Kontrata LOT2 Rruget 7 LOT PJESE

080 SUHAREKE Kontrata LOT3 Rruget 7 LOT PJESE

080 SUHAREKE Kontrata LOT4 Rruget 7 LOT PJESE

081 SUHAREKE Kontrata LOT PJESA 3 Ndertimi i rrugeve locale 3 LOT – PJESE Vazhdim

081 SUHAREKE Kontrata LOT PJESA 1 Ndertimi i rrugeve locale 3 LOT – PJESE Vazhdim

053 SUHAREKE Kontrata SANIMI DHE MIREMBAJTJA E RRUGEVE LOKALE

075 SUHAREKE Kontrata Kornize Furnizim me reagenca

076 SUHAREKE Kontrata Meremetimi dhe Ndertimi i trotuarit Dvoran Populan vazhdim

090 SUHAREKE Kontrata Sanimi i gjendjes LOT PJESA2

090 SUHAREKE Kontrata Sanimi i gjendjes LOT PJESA1

025 SUHAREKE Kontrata Rregullimi dhe ndertimi i shtallave Furnizim

030 SUHAREKE Kontrata Ndertimi i kanalizimit segmenetet ne Duhel

054 SUHAREKE Kontrata NDERTIMI I RRUGEVE RRUGEVE LOKALE NE BUDAKOVE

065 SUHAREKE Kontrata TRAJTIMI I DEPONIVE ILEGALE

061 SUHAREKE Kontrata Ngritja e serave -furnizimi dhe montimi i tyre- Faza e II-te

072 SUHAREKE Kontrata Ndertimi dhe meremetimi i trotuareve dhe parkingjeve ne Komune

056 SUHAREKE Kontrata ASFALTIMI RRUGES BUKOSH -REQAN

046 SUHAREKE Kontrata Ndertimi I rrugeve Ali V.Bytyqi, Lagja e re dhe rruga ka varrezat ne Mushtisht

068 SUHAREKE Kontrata SHERBIMET E TRANSPORTIT – PER MESIMDHENES

066 SUHAREKE Kontrata TRAJTIMI I HAPSIRAVE ME INTERESPUBLIK

048 SUHAREKE Kontrata SHERBIMET E PASTRIMIT ,GODINAT, OBORRET,PALESTRA ETJ

067 SUHAREKE Kontrata LYERJA DHE NDERRIMI DRITAREVE NE OBJEKTIN DSHMS

064 SUHAREKE Kontrata Ndertimi i infrastrukture rrugore -fushore per bujqesi ne komune-VAZHDIM

045 SUHAREKE Kontrata NDERTIMI I PALESTRES SPORTIVE NE STUDENQAN

042 SUHAREKE Kontrata NDERTIMI I SHFMU V.P.SHKODRANI PARALELE NE TERRNE

062 SUHAREKE Kontrata SANIMI DHE RENOVIMII QKMF ve DHE QMF _ve

052 SUHAREKE Kontrata Shenjezimi horizontal dhe vertikal

058 SUHAREKE Kontrata Ndertimi i sistemit te ujitjes –Furnizim me matrial per sistem pik-pik

051 SUHAREKE Kontrata PROJEKT ME BASHKEFINANCIM – RENOVIMI I STADIUMIT TE FUTBOLLIT NE SUHAREKE FAZA E III-TE

049 SUHAREKE Kontrata NDERTIMI DHE MEREMETIMI I SHKOLLAVE NE KOMUNE FAZA E DYTE

047 SUHAREKE Kontrata Furnizim me matrial fidanor molle dardhe hardhi rrushi kumbulla

033 SUHAREKE Kontrata NDERTIMI I TROTUARIT DVORAN POPULAN