Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

INFORMATA NGA DREJTORIA