Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Lista e kandidateve që kan hyrë në listën e ngushtë Zyrtar i lartë për ndërtimtari 2020

2020/01/14 - 7:51

Lista e kandidateve që kan hyrë në listën e ngushtë Zyrtar i lartë për ndërtimtari 2020

Forma e aplikacionit: Lista e kandidateve që kan hyrë në listën e ngushtë Zyrtar i lartë për ndërtimtari 2020