Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Diskutimet Publike edhe gjatë vikendit

2021/06/07 - 7:59

Me banorët e fshatrave: Javor, Luzhnicë, Bllacë, Duhël, Dragaqinë, Greiqec, Sllapuzhan, Peqan, u bashkëbisedua për prioritetet të cilat qytetarët i paraqitën dhe u procesuan në Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) 2022-2024.

Kryetari Muharremaj dhe vartësit e tij, i dëgjuan kërkesat e qytetarëve.

Diskutimet Publike do të vazhdojnë tutje…