Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

 Kanë vazhduar Diskutimet Publike

2021/06/05 - 10:11

Dje , me banorët e fshatrave: Budakovë, Buzhalë, Krushicë e Epërme, Papaz, Mohlan, Krushicë e Poshtme dhe Reqan, u bashkëbisedua për prioritetet të cilat qytetarët i paraqitën dhe u procesuan në Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) 2022-2024.

Diskutimet Publike do të vazhdojnë tutje…