Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

Kanë vazhduar Diskutimet Publike

2021/06/04 - 11:20

Banorët e fshatrave: Gelancë, Gjinoc, Greikoc dhe Shirokë, sot i paraqitën kërkesat e tyre, të cilat u procesuan në Kornizën Afatmesme Buxhetore KAB 2022-2024.
Diskutimet Publike do të vazhdojnë tutje…