Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

KK-ja ka mbajtur takimin e radhës katërt me radhë për këtë vit

2020/05/22 - 9:49

Anëtarët e KK-së (Komitetit për Komunitete) në takimin e radhës të mbajtur sot, në mes tjerash kanë diskutuar për këtë rend dite: Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; Shqyrtimi i projekt-vendimit për lirimin nga taksa; Informatë për dhunën në familje dhe të ndryshme
Për të gjitha pikat u diskutua, përveç asaj që kishte të bënte me Shqyrtimin e projekt-vendimit për lirimin nga taksa, pasi kjo pikë nuk e ka marr miratimin e anëtarëve të KPF-së, dhe si e tillë u hoq nga rendi i ditës.