Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

KK ka mbajtur takimin e radhës

2021/09/27 - 9:40

KK ( Komiteti për Komunitete ) sot ka mbajtur takimin e radhës, ku ka diskutuar për këto  pika të rendit të ditës:1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 2. Shqyrtimi i projekt-vendimit për miratimin e të hyrave e të dalurave të buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2022 dhe 3. Të ndryeshme. Pas diskutimeve dhe sqarimeve që u dhanë më pastaj, Projekt-vendimi i të hyrave e të dalurave të buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2022 u votua që të dal para anëtarëve të Kuvendit për miratim.